Ester (1892-1983) och Dagny (1904-1989) Westerlund fick sin grundläggande utbildning i Hangö Samskola. De två systrarna blev folkskollärare. Ester arbetade bl.a. vid Lagstads skola i Esbo och Dagny vid Evitskog skola i Kyrkslätt. Efter pensioneringen återflyttade systrarna till barndomshemmet i Hangö och bodde kvar där ända till sin död.

Enligt systrarnas önskan grundades "Dagny och Ester Westerlunds stiftelse" år 1993. Ändamålet med stiftelsen är att ekonomiskt understöda sådana mindre bemedlade svenskspråkiga ungdomar från Hangö som studerar vid högskola i Finland för att avlägga lärarexamen.